Εθνικισμός – Το Σύμβολο μιας Πίστης

IMG_20170405_200036

«Εθνικισμός είναι το σύμβολο μιας πίστεως, μιας ολοκληρωμένης κοσμοθεωρίας. Και οι εθνικιστές είναι οι πιστοί της θρησκείας αυτής… Εις τας τάξεις των εθνικιστών δεν γίνονται δεκτοί όσοι απλώς πιστεύουν και δέχονται την ιδέα του έθνους, αλλά μόνο εκείνοι που πιστεύουν εις αυτήν και είναι έτοιμοι να την πραγματοποιήσουν. Και εις αυτό ακριβώς το σημείο έγκειται η διαφορά μεταξύ του απλώς εθνικόφρονα και του εθνικιστή»…

Ομιλία για την ζωή και το έργο του Δημητρίου Βεζανή πραγματοποιήθηκε από τον γραμματέα της Τ.Ο. Πύργου, Μενέλαο Σωτηρόπουλο, την περασμένη Τετάρτη.

Ο Δημήτριος Βεζανής (1904-1968) διετύπωσε στα βιβλία του την κοσμοθεωρία τού Ελληνικού Εθνικισμού με κρυστάλλινη καθαρότητα, συνεχίζοντας το έργο των Ίωνα Δραγούμη και Περικλή Γιαννόπουλου. Ο αείμνηστος καθηγητής Βεζανής ετοποθέτησε στις σωστές του διαστάσεις το ζήτημα του Ελληνικού Εθνικισμού, ο οποίος στηρίζεται σε πολιτιστικές αξίες διαχρονικές, βασιζόμενες στον ελληνικό πολιτισμό που είναι ανθρωποκεντρικός και φιλοσοφικά δομημένος. 

Advertisements