Η σημασία της αγροτικής ανάπτυξης για την Πατρίδα

AGROT-XA

Το Έθνος προσλαμβάνει ένα αξιοσημείωτο μέρος των διατροφικών μέσων του από εισαγωγή ξένων διατροφικών αγαθών. Έως τούδε  η αγορά αυτών των εισαγομένων αγαθών διενεργείται κατά το πλείστον με την χρησιμοποίηση ξένων δανείων, καθώς γενικά οι ελληνικές εξαγωγές επιδεικνύουν πολυετή γενική πτωτική τάση. Τα ανωτέρω δρώμενα οδηγούν το Έθνος ολοένα και περισσότερο σε βαθύτερο χρέος προς τις δυνάμεις της Διεθνούς Οικονομίας που σκόπιμα παρέχουν αυτές τις «διευκολύνσεις». Εάν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν ο Ελληνικός Λαός θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο εξαθλιωμένος.

Η μόνη πιθανότητα διαφυγής από αυτήν την κατάπτωση έγκειται στην δυνατότητα της Ελλάδας να παράξει  ουσιώδη διατροφικά αγαθά εντός της εθνικής επικρατείας. Η αυξημένη παραγωγή της ελληνικής γεωργίας είναι συνεπώς ένα ζήτημα ζωής και θανάτου για το Έθνος. Επιπλέον, ένας πληθυσμός της υπαίθρου υγιής και με υψηλή παραγωγικότητα είναι επίσης ουσιαστικός και για την ανάπτυξη βιομηχανικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και παραγωγών, οι οποίες στο μέλλον θα πρέπει να αναζητήσουν ανοίγματα και ροή στην εθνική αγορά.

Επίσης θεωρούμε τον πληθυσμό της υπαίθρου ως φορέα της κληρονομικής υγείας του Έθνους, πηγή της Εθνικής Νεολαίας και σπονδυλική στήλη της ενόπλου ισχύος της Πατρίδας.

Η παρούσα πενία του αγροτικού πληθυσμού πρέπει να ανακουφισθεί αμέσως από περιορισμούς της φορολογίας και με εφαρμογή  άλλων εκτάκτων μέτρων. Περαιτέρω χρεολυσία  θα απορρεύσει από την απομείωση των δανειακών επιτοκίων σε επίπεδα προσχεδιασμένα για ανάπτυξη και με την ψήφιση νομολογίας για την πάταξη κάθε είδους αισχροκέρδειας αυτού του τύπου. Η κρατική πολιτική  οφείλει να επιβλέπει  το γεωργικό δρώμενο και να παρεμβαίνει ώστε αυτό να καταστεί κερδοφόρο. Η ελληνική γεωργία πρέπει να προστατευθεί με  διατιμήσεις, με τον μέγιστο επιτρεπτό ρυθμιστικό περιορισμό των εισαγωγών καθώς και με ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα εθνικής γεωργοπαραγωγικής εκπαίδευσης.

Η εθνική σημασία της αγροτικής τάξης  απαιτεί την εκ μέρους του κράτους προαγωγή της τεχνικής εκπαίδευσης στα γεωργικά ζητήματα (ιδρύματα νεολαίας, αγροτοτεχνικά γυμνάσια με εξόχως υποβοηθητικούς-βολικούς χώρους  για νέους με ικανότητες  αλλά δίχως μέσα).

Τα παλαιά πολιτικά κόμματα, αστικά και μαρξιστικά, τα οποία ήσαν και είναι υπεύθυνα για την εθνική υποδούλωση,  δεν μπορούν βέβαια να είναι ηγέτες και οδηγοί του δρόμου προς την ελευθερία.

Υπάρχουν συγκεκριμένες σημαντικές οικονομικές αποστολές  τις οποίες θα κληθούν να επιτελέσουν και να εκτελέσουν οι επαγγελματικοί οργανισμοί στην μελλοντική Ελληνική Πολιτεία. Από τώρα οι οργανώσεις του Κινήματος πρέπει να προβαίνουν σε προπαρασκευαστική εργασία προς αυτή την κατεύθυνση.

Όμως σχετικά με το συνολικό πολιτικό αγώνα της Εθνικής απελευθέρωσης και αναγέννησης με τον οποίο θα τεθούν τα θεμέλια μιας νέας οικονομικής τάξης οργανώσεις και δομές τέτοιου χαρακτήρα δεν είναι κατάλληλες καθώς αυτός ο Πολιτικός Αγώνας πρέπει να διεξαχθεί όχι από την άποψη μιας μόνης επαγγελματικής κατηγορίας, αλλά από την άποψη ολόκληρου του Έθνους.

Το Κίνημα θα υλοποιήσει αυτόν το Πολιτικό Αγώνα μέχρι το νικηφόρο τέλος του. Αγώνα προς την Εθνική Ανεξαρτησία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ανασυγκρότηση.

Advertisements