Διεθνισμός, Παγκοσμιοποίηση και Λαθρομετανάστευση

Το περασμένο Σάββατο, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο μας μια σημαντική ιδεολογική ομιλία για την Παγκοσμιοποίηση και την επιβολή της λαθρομετανάστευσης στην Ευρώπη από την Νέα Τάξη.

Ομιλητής ήταν ο Συναγωνιστής Νίκος Κωνσταντίνου, ο οποίος ανέπτυξε τεκμηριωμένα τις πολιτικές ρίζες του φαινομένου που εστιάζονται τόσο στον μοντέρνο φιλελευθερισμό όσο και στον διεθνισμό της Αριστεράς.

Τονίστηκε ιδιαίτερα ο σκοτεινός ρόλος των ΜΚΟ και των Μέσων «Ενημέρωσης» καθώς και ότι η αντίθεσή μας στην λαθρομετανάστευση έγκειται πρωτίστως στην απειλή της βιολογικής εξαφάνισης του Ελληνικού Έθνους και έπειτα στις κοινωνικές προεκτάσεις του φαινομένου, οι οποίες βεβαίως είναι επίσης σημαντικές.

Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάσαμε έναν κύκλο ιδεολογικών αναφορών, που θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες καθώς στο Εθνικιστικό Κίνημα πιστεύουμε ότι η πνευματική διαφώτιση είναι απαραίτητο εφόδιο για τον πολιτικό αγώνα.

Advertisements