Εαρινή Ισημερία

673898709240

Κατά τους αρχαίους Έλληνες, αυτή είναι η ώρα επιστροφής της Περσεφόνης από τον Άδη στη Γη και τη μητέρα της, τη Δήμητρα. Αυτή είναι η αρχή της Άνοιξης. Στην αστρονομία, ισημερία ονομάζεται η μέρα κατά την οποία έχουμε χρονικά ίση μέρα και ίση νύχτα.  Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στον αέναο «χορό» της Γης γύρω από τον εαυτό της και τον Ήλιο.

Η ημερήσια ανατολή του άστρου της ημέρας ήταν μια κοινή εμπειρία. Η παρατήρηση της κίνησης αυτής ήταν ένας σταθμός στην κατάκτηση της Γνώσης και από την κατάσταση αυτή εκκινεί ο εορτασμός των Ηλιοστασίων στο βάθος του χρόνου. Η ηλιακή κίνηση κωδικοποιείται στο «τετράωρον άρμα του Ηλίου» , δηλαδή το φέρον τις ώρες, το καθορίζον τις 4 εποχές με οριακά σημεία τα Ηλιοστάσια ή Τροπές του Ηλίου και τις Ισημερίες… Τα σημεία όπου η ελλειπτική τροχιά τέμνει το επίπεδο του Ισημερινού, το μεν ένα ορίζει την Εαρινή Ισημερία το δε άλλο την Φθινοπωρινή. Ο Ήλιος ο οποίος φαίνεται να μας εγκαταλείπει ξαναπαίρνει το δρόμο του προς τις περιοχές μας και η μέρα σαν να βρίσκεται στην παιδική της ηλικία αρχίζει βαθμιαία να μεγαλώνει καθώς και η αντίστροφη πορεία, η εικόνα λοιπόν αυτή υπήρξε προ αιώνων ένα ανοιχτό παράθυρο για την θέαση των μυστικών του σύμπαντος.

Αν βυθιστούμε στην δεξαμενή των γεγονότων του χρόνου και αντλήσουμε από αυτήν, θα καταλάβουμε πως Εν τω Πάν. Όμως η συμπαντική μνήμη (αν μπορούμε να το ορίσουμε κάπως έτσι) τρέπει την κίνησή του ξανά προς τα γήινα πεδία. Αν η αφετηρία των βραχυτέρων νυκτών και των μεγαλύτερων ημερών χαρακτηρισθεί ως γενέθλιο του Ήλιου και το χειμερινό Ηλιοστάσιο ως λίκνο του, τότε το Θερινό είναι το φέρετρό του, μιας και ο Ήλιος, αφού διέλθει από το σημείο της Εαρινής Ισημερίας θα σκορπίσει την θερμότητά του και θα γονιμοποιήσει πάλι την γη, θα προχωρήσει πάλι προς το Θερινό Ηλιοστάσιο (της 21ης Ιουνίου) και έκτοτε θα αρχίσει μειούμενος να βαδίζει προς την φθορά, επέκεινα της οποίας όμως τον αναμένει η γέννηση, η ανάσταση- επαναγένεση σαν συνδετήριος δεσμός των βαθμιαίων φάσεων της ηλιακής τροχιάς από το φως στο σκότος και από το σκότος προς το φως.

Advertisements