Τραγικές οι συνθήκες διαβίωσης στο ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών

465354984

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, στο Κέντρο περίθαλψης Παιδιών στα Λεχαινά Ηλείας, το εργατικό προσωπικό, νοσηλευτές και βοηθοί, αναγκάζεται να «φυλακίζει» νέους ανθρώπους σε ξύλινα κλουβιά. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους και τη Διοίκηση του Κέντρου, ο λόγος που ακολουθείται αυτή η πρακτική είναι το εξαιρετικά μειωμένο προσωπικό, καθώς σε 65 ενοίκους αντιστοιχούν 6 υπεύθυνοι, ενώ κατά τη νυχτερινή βάρδια, μόλις ένας νοσηλευτής και τρεις βοηθοί.

Πέρα όμως από το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι αυτή η πρακτική, ο εγκλεισμός ανθρώπων σε κλουβιά, το 2014 σε ευρωπαϊκό κράτος, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση και παραπέμπει άμεσα σε προσβολή των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαρακτηριστικά, οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που επιτρέπουν την ύπαρξη κλουβιών, είναι μόνον η Τσεχία και η Ρουμανία.

Μια τέτοια πρακτική ούτε ανθρώπινη ούτε ωφέλιμη είναι, μήτε για την κοινωνία, μήτε και για τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες και ικανότητες. Αφενός, προωθείται η ιδρυματοποίηση και η απομόνωση ατόμων, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν στην κοινωνία, αφετέρου, εφόσον τα άτομα δεν εξελίσσονται σε αυτόνομες προσωπικότητες, το βάρος της σίτισης, της διαμονής και της φαρμακευτικής τους αγωγής επιβαρύνει  τις κρατικές δομές. Εν ολίγοις, πρόκειται για άλλη μια περίπτωση που η βραχυπρόθεσμη πολιτική της κυβέρνησης, δημιουργεί μακροχρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Για ποιούς λόγους δεν έχει αυξηθεί το προσωπικό, εφόσον το κόστος της ιδρυματοποίησης των νέων, οι οποίοι αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι σαφώς μεγαλύτερο από το κόστος της πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού;
Υπάρχει η πρόθεση λήψης μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των ενοίκων, όπως η κατάργηση των κλουβιών και η αύξηση του εργατικού δυναμικού;
Υπάρχει η πρόθεση συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων ώστε να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση;

Αθήνα, 21/11/2014
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής

Advertisements